Quản lý WordPress


Quản lý WordPress

1. Cài đặt WordPress tự động

Menu này hỗ trợ các bạn cài đặt tự động WordPress phiên bản mới nhất

2. Update WordPress

Menu này hỗ trợ các bạn cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất

3.Plugins Manager

Menu này giúp các bạn update plugins hoặc huỷ kích hoạt toàn bộ plugins trên website

4.Toi uu Database

Menu này giúp các bạn tối ưu database của Website

5. Change password admin (wp-admin)

Menu này giúp các bạn thay đổi mật khẩu đăng nhập wp-admin của tài khoản admin

6. Move wp-config path

Menu này giúp các bạn di chuyển vị trí của file wp-config.php nhằm tăng cường bảo mật cho website

7. Protect wp-admin

Đặt thêm lớp mật khẩu đăng nhập thứ hai cho trang wp-admin

8. Enable/Disable edit theme, plugins

Bật/Tắt chức năng chỉnh sửa file theme, plugins trong wp-admin nhằm tăng cường bảo mật cho website

9. Advanced

Một số chức năng nâng cao

 • On/Off Yoast Seo config : Bật tắt cấu hình Yoast Seo khi sử dụng plugins Yoast Seo
 • On/Off Rank Math Seo config: Bật tắt cấu hình Yoast Seo khi sử dụng plugins Yoast Seo
 • On/Off plugins Webp Express config: Bật/tắt convert hình ảnh sang định dạng Webp
 • Cau hinh Nginx voi plugin cache: Bật tắt cấu hình Nginx với các plugins cache phổ biến như: W3 Total Cache, WP Fastest Cache, WP Rocket, WP Super Cache, Cache Enabler, Swift Performance
 • Them cache key tranh trung lap noi dung: Thêm cache key cho website khi sử dụng cache tránh trùng lập nội dung giữa các website
 • On/Off Debug mode: Bật/tắt debug sử dụng khi cần debug lỗi
 • On/Off che do bao tri (Maintenance mode): Bật/Tắt chế độ bảo trì, sử dụng khi cần chỉnh sửa website hoặc debug lỗi
 • On/Off disable xmlrpc: Chặn truy cập hoặc cho phép truy cập file xmlrpc.php - Theo mặc định scripts sẽ chặn truy cập file này để tăng cường bảo mật
 • On/Off Block User API: Bật/tắt truy cập User API của WordPres - Khuyến nghị nên chặn truy cập (BLock User API)
 • On/Off WP-Cron: Bật/Tắt wp-cron và chuyển sang sử dụng cronjob của VPS - Khuyên nghị nên chọn 1) Toi uu WordPress Cron sẽ giúp tăng tốc độ website
 • Delete Post Revisions: Xoá wordpress Revisions