Quản lý Cronjob


Thông tin tài khoản

Menu này cho phép các bạn

  1. Xem danh sách các cronjob trên VPS.
  2. Tạo Cronjob backup tự động và lưu tại VPS
  3. Tạo Cronjob backup tự động lên Google Drive
  4. Tạo Cronjob backup tự động lên OneDrive: https://blog.hostvn.net/chia-se/ubuntu-huong-dan-ket-noi-hostvn-scripts-voi-onedrive.html
  5. Tạo Cronjob theo ý bạn. Công cụ tạo cronjob online: https://crontab-generator.org/
  6. Xoá Cronjob