Giới thiệu Hostvn Scripts


HOSTVN SCRIPT là Script viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx – MariaDB – PHP-FPM) trên Ubuntu được phát triển bởi HOSTVN.NET. HOSTVN SCRIPT giúp bạn dễ dàng quản lý Nginx & PHP, Mysql.

Hướng dẫn cài đặt HOSTVN SCRIPT

1. Yêu cầu

  • VPS sử dụng Ubuntu 18.04, 20.04 chưa cài đặt bất kỳ dịch vụ nào.
  • Ram tối thiểu 512MB
  • Sử dụng tài khoản root.

{danger} Khuyến nghị nên sử dụng bản Ubuntu

2. HOSTVN SCRIPT là gì ?

  • HOSTVN SCRIPT là Script viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx – MariaDB – PHP-FPM) trên Ubuntu được phát triển bởi HOSTVN. HOSTVN SCRIPT giúp bạn dễ dàng quản lý Nginx & PHP, Mysql.
  • HOSTVN SCRIPT có sẵn SSL miễn phí Letsencrypt & Nginx Brotli và Memcached, Redis cache cùng các cấu hình tối ưu MySQL, Nginx, PHP, Opcache, Memcached, Redis phù hợp theo thông số của VPS
  • HOSTVN SCRIPT cung cấp Menu cài đặt WordPress tự động và bảo mật WordPress với Nginx bằng cách sử dụng các cấu hình Nginx.
  • HOSTVN SCRIPT Được tạo ra với mục đích tối ưu tốc độ Website, tối ưu hệ thống VPS, tăng cường bảo mật, đơn giản, dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể sử dụng HOSTVN SCRIPT hoàn toàn miễn phí và có thể cài đặt ở bất kỳ VPS của nhà cung cấp nào.
  • Đặc biệt không như một số các SCRIPT khác các thông số cấu hình đều được set cứng, SCRIPT của HOSTVN sẽ tính toán và thiết lập thông số phù hợp với cấu hình VPS của bạn.

3. Hướng dẫn cài đặt HOSTVN SCRIPT

  • Truy cập VPS thông qua SSH bằng tài khoản root
  • Chạy duy nhất lệnh sau:
apt install curl -y && bash <(curl -LSs http://scripts.hostvn.net/install)

{danger} Lưu ý: Nếu bạn chọn thay đổi port SSH thì sau khi cài đặt xong cần login SSH qua port mới là 8282