Các câu hỏi thường gặp


Các câu hỏi thường gặp

Lỗi failed: connection time out khi cài đặt Hostvn Scripts

 • Nguyên nhân: Do Network trên VPS của bạn có vấn đề

Lỗi Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB khi cài đặt Hostvn Scripts

 • Nguyên nhân: Do VPS thiếu thư viện
 • Cách khắc phục: Với Ubuntu chạy lệnh sau
apt-get install snmp-mibs-downloader -y
apt-get install snmp -y

Nếu vẫn không được vui lòng liên hệ nhà cung cấp VPS

Lỗi ERROR_CONNECT_TIMEOUT

ERROR_CONNECT_TIMEOUT

 • Nguyên nhân: Do chưa mở port hoặc bị block IP.
 • Cách khắc phục: Với VPS GG cloud, AWS, Alibaba và 1 số bên khác thì cần mở port trên firewall của họ. Ngoài ra sử dụng Menu Quản lý Firewall kiểm tra xem IP có bị block hay không.
 • Lưu ý: Bạn có thể bị block IP khi truy cập admin tool, SSH, SFTP sai nhiều lần. Việc block IP trên các công cụ này không ảnh hưởng đến việc truy cập website, nên bạn vẫn có thể truy cập website bình thường.

Lỗi Menu không hiện đầy đủ

Lỗi Menu không hiện đầy đủ

 • Nguyên nhân: Do login SSH với user không có quyền root
 • Cách khắc phục: Login với user root hoặc chạy lệnh sau trước khi sử dụng scripts
sudo su

Tôi bị lỗi như vậy khi cài SSL, có cách nào khắc phục không ?

Lỗi ssl

 • Nguyên nhân: Chưa trỏ bản ghi www về VPS
 • Cách khắc phục: Tạo bản ghi CNAME www về tên miền chính

cname

Lỗi "acme.sh is using ZeroSSL as default CA now" khi cài SSL Let's Encrypt

acme.sh is using ZeroSSL as default CA now

acme.sh --register-account -m your-email@exampl.com

Lỗi limit khi cài SSL Let's Encrypt

limit ssl

 • Nguyên nhân: Do vượt quá số lần đăng ký trên 1 tuần của Let's Encrypt
 • Cách khắc phục: Đợi qua tuần đăng ký lại

Lỗi "You didn't specify a Cloudflare api key and email yet" khi cài SSL

You didn't specify a Cloudflare api key and email yet

Lỗi Website chưa cài SSL (Hoặc 404 not found)

404

404

 • Nguyên nhân: Website sử dụng link https nhưng chưa được cài đặt SSL
 • Cách khắc phục: Cài đặt SSL cho website - Nếu đã cài SSL nhưng vẫn lỗi thì kiểm tra lại xem có đang vừa bật SSL của Cloudflare vừa sử dụng SSL Let's Encrypt hay không.

Lỗi 404 not found khi truy cập phpMyAdmin

 • Cách khắc phục: Sử dụng Menu 9 - 1 để cài đặt lại phpMyAdmin. Nếu đã cài đặt nhưng vẫn lỗi thì có thể do quá trình cài đặt Scripts VPS của bạn Network chập chờn dẫn đến không cài đặt được PHP thì bạn có thể sử dụng Menu 4 - 2 để cài đặt lại PHP

Lỗi truy cập phpMyAdmin - session_write_close(): write failed: No space left on device

 • Nguyên nhân: VPS hết dung lượng hoặc hết inodes

Lỗi cảnh báo Nginx config của plugins Rank Math Seo

 • Cách khắc phục: Thử truy cập sitemap xem có được hay không, nếu sitemap truy cập bình thường thì hãy bỏ qua cảnh báo của plugins Rank Math Seo, còn nếu không truy cập được sitemap hãy dùng menu 7 - 10 - 2 để bật cấu hình cho Rank Math Seo.

Sau khi bật cấu hình thử truy cập sitemap xem có được hay không, nếu sitemap truy cập bình thường thì hãy bỏ qua cảnh báo của plugins Rank Math Seo. Nếu vẫn lỗi có thể post bài trên group để được hỗ trợ

Lỗi Rank Math Seo không update link bài mới trong Sitemap

 • Cách khắc phục:
 1. Truy cập vào cài đặt Rankmath
 2. Vào Sitemap Settimgs
 3. Tìm ô Links Per Sitemap
 4. Nhập giá trị 1000 (Site nào trên 1000 bài viết thì nhập trên 1000)