Quản lý SSL


Quản lý SSL

1. SSL Let's Encrypt

SSL Let's Encrypt

1.1. Dang ky/Gia han Let's Encrypt

Đăng ký SSL Let's Encrypt cho website.

{danger} Lưu ý: Let's Encrypt giới hạn số lượng đăng ký trong một tuần, vì vậy nếu bạn đăng ký quá nhiều lần cho một tên miền trong một tuần và bị limit thì bạn cần đợi sang tuần mới để đăng ký lại

1.2. Dang ky SSL Alias domain

Dùng để đăng ký SSL Let's Encrypt cho Alias domain

1.3. Gỡ bỏ Let's Encrypt

Dùng khi bạn muốn gỡ Let's Encrypt của một tên miền

4. CloudFlare DNS API

Dùng để tích hợp CloudFlare DNS API khi bạn quản lý tên miền tại CloudFlare. Chi tiết có thể xem thêm tại đây: Hướng dẫn kết nối CloudFlare DNS API trên HOSTVN Scripts

2. SSL trả phí

SSL trả phí

Hướng dẫn: https://blog.hostvn.net/chia-se/ubuntu-huong-dan-cai-dat-ssl-cloudflare-tren-hostvn-scripts.html

2.1. Tạo CSR

Dùng để tạo mã CSR khi xác thực SSL

2.2. Tạo CRT/CA

Chọn menu này và điền mã CRT và mã CA của SSL vào

2.3. Tạo Private Key

Chọn menu này và điền vào mã Private Key của SSL

2.4. Remove SSL

Sử dụng khi bạn muốn remove SSL