Change Log


Hostvn Scripts Ubuntu

Version 0.2.7

 • Thêm lệnh clear màn hình khi kiểm tra danh sách cronjob
 • Thay đổi thư mục lưu PHP Session về mặc định của PHP và không liên quan gì đến Scripts cả.
 • Sửa một số lỗi nhỏ khác

Version 0.2.6

 • Change: Hỗ trợ multiple IP khi cài SSL
 • Change: Tự động cài đặt Acme.sh khi cấu hình SSL free nếu chưa có hoặc bị xoá.

Version 0.2.5

 • Thay đổi trang thông báo 404 về đúng trang mặc định của WordPress khi cấu hình Rank Math Seo
 • Thêm kiểm tra thư mục tồn tại khi xoá Alias tránh xoá nhầm thư mục SSL
 • Thay đổi Cronjob Auto renew SSL

Version 0.2.4

 • Thay đổi cơ chế check tên miền đã có SSL hay chưa khi đăng ký hoặc gỡ bỏ SSL Let's

Version 0.2.3

 • Sửa lỗi rebuild Nginx

Version 0.2.2

 • Sửa lỗi: Lỗi cài SSL "You didn't specify a Cloudflare api key and email yet"

Version 0.2.1

 • Thêm lựa chọn loại SSL miễn phí muốn sử dụng (ZeroSSL hoặc Let's Encrypt)

Version 0.2.0

Version 0.1.9

 • Sửa lỗi update, rebuild Nginx
 • Sửa lỗi nén file khi chạy backup

Version 0.1.8

 • Thay đổi link get update, download library tránh lỗi SSL dẫn đến không get được thông tin
 • Sửa lại một số câu thông báo chính xác hơn

Version 0.1.7

 1. Thêm

  • Backup to OneDrive
  • Thông báo lỗi khi cài đặt IoneCube trên PHP 8
  • Menu Rebuild/Update Nginx (Menu 4 - 1)
  • Download file từ Google Drive về VPS (Menu 13 - 9)
  • vHost template cho Mautic, Moodle
 2. Sửa lỗi

  • Không xoá file .sql sau khi import
  • Lỗi Nginx vHost khi clone website đã bật Fastcgi cache
  • Lỗi update memcached admin

Version 0.1.6

 • Sửa lỗi: Lỗi đánh máy
 • Sửa lỗi: Lỗi Notify Telegram

Version 0.1.5

 • Thêm: Thông báo qua Telegram

Version 0.1.4

 • Thay đổi: Rút gọn các bước cài SSL Paid (Chỉ còn 2 bước)
 • Sửa lỗi: Thêm website vào opcache blacklist
 • Sửa lỗi: Lỗi phpMyAdmin trên php 8.0
 • Sửa lỗi: Lỗi SSL khi tạo Redirect domain
 • Sửa lỗi: Lỗi Rest API khi dùng Elementor Builder

Version 0.1.3

 • Sửa lỗi: Nhận diện nhầm site khi bật Nginx Fastcgi cache
 • Sửa lỗi: Cấu hình DNS Cloudflare API (Bạn nào đã cấu hình cần xoá đi cấu hình lại)
 • Sửa lỗi: Chọn remote Google Drive
 • Thay đổi: Redirect domain vhost
 • Thêm mới: Phân quyền hình ảnh sau khi nén
 • Thêm mới: Tối ưu wp-cron khi dùng Nginx Fastcgi cache

Version 0.1.2

 • Sửa một số lỗi nhỏ

Version 0.1.1

 • Phiên bản đầu tiên

Hostvn Scripts CentOS

Version 1.0.4.6

 • Sửa lỗi thay đổi thông tin Database của website
 • Sửa lỗi change port SSH
 • Thay đổi cấu hình bảo mật cho WordPress
 • Maintain code

Version 1.0.4.5

 • Thêm chức năng di chuyển dữ liệu giữa 2 VPS cài HOSTVN Scripts Menu 10 – 10 (Lưu ý: 2 VPS phải được cài đặt giống nhau)
 • Tạo SSL LE cho Subdomain
 • Sửa lỗi không add được subdmain khi có dấu –
 • Sửa lỗi xóa Cronjob backup GG Drive (Bạn nào đang bị lỗi cronjob backup GG Drive thì xóa cronjob và tạo lại)

Version 1.0.4.4

 • Thay đổi một số câu thông báo theo request của người dùng
 • Sửa lại một số chức năng cho hợp lý hơn theo request của người dùng
 • Sửa lỗi change port Admin Tool
 • Sửa lỗi Backup tự động lên Google Drive
 • Sửa một số lỗi nhỏ khác

Version 1.0.4.3

 • Thêm lựa chọn Nodejs khi thêm tên miền
 • Kiểm tra Nginx Vhost trước khi restart tránh Nginx bị stop khi config sai
 • Giới hạn độ dài user 10 ký tự tránh lỗi username quá dài dẫn đến không tạo được Linux use

Version 1.0.4.2

 • Sửa lỗi Auto backup Google Drive không hoạt động khi chọn backup theo từng tên miền

Version 1.0.4.1

Fixed một số lỗi người dùng report

Version 1.0.4

 • Thêm lựa chọn backup theo tên miền khi tạo cronjob backup lên Google Drive
 • Sửa lỗi mất port sau khi update v1.0.3.9

Version 1.0.3.9

 • Sửa lỗi check sai trạng thái Nginx, MariaDB, PHP trên GG Cloud centOS 7
 • Thêm cache của Laravel vào blacklist của Opcache

Version 1.0.3.8

 • Thêm Menu Parked/Alias domain (menu 1 – 6,7)
 • Thêm Menu thay đổi phiên bản PHP cho từng website (Menu 1 – 8)
 • Thêm Menu thay đổi IP VPS (Menu 10 – 10)
 • Sửa lỗi Let’s Encrypt Wildcard (Menu 2 – 1 – 2,3)
 • Sửa một số lỗi người dùng report

Version 1.0.3.7

 • Thêm tùy chọn nhập 0 để hủy thao tác
 • Thư mục chứa source giống domain để dễ nhận biết
 • Fixed một số lỗi người dùng report

Version 1.0.3.6

 • Thêm Rewrite config trong trường hợp chỉnh sửa vhost sai và cần rewrite về mặc định
 • Thêm Let’s Encrypt Wildcard
 • Thêm tối ưu hình ảnh wordpress
 • Fixed các lỗi đã được người dùng report

Version 1.0.3.5

 • Sửa lỗi: Not domain exists khi sử dụng menu phân quyền toàn bộ website
 • Sửa lỗi CSF GUI connect refused

Version 1.0.3.4

 • Sửa lỗi 405 Method Not Allow khi sử dụng plugins DevVN Woocommerce Reviews

Version 1.0.3.3

 • Thay đổi cấu trúc Server Block giúp dễ dàng trong việc config Load Balancing và cấu hình thêm server Fake CDN sau này.
 • Thêm thông báo lệnh mở Menu khi login SSH
 • Thêm chọn 0 để thoát Remote List
 • Sửa lỗi cấu hình plugins Seo và plugins Cache cho WordPress– Sửa lỗi Detect IPv6 trên VPS Vultr

Version 1.0.3.2

 • Thêm hiển thị Opcache status
 • Thêm chmod file và thư mục về mặc định (File: 0644, Thư mục: 0755) khi sử dụng Phân quyền
 • Sửa lỗi Chọn Remote Menu Backup GG Drive-
 • Sửa lỗi thiếu file config Nginx wp-rocket

Version 1.0.3

 • Thêm Menu quản lý Opcache ( 3 – 3)
 • Thêm tính năng Bật/Tắt WP-CRON chuyển sang dùng cronjob giúp tăng tốc độ website (7 – 7 – 8)
 • Fix lỗi cài đặt MariaDB trên centOS 8– Fix lỗi FTP
 • Sửa lỗi thay đổi phiên bản PHP
 • Sắp xếp lại Menu WordPress chuẩn bị cho loạt tính năng mới
 • Bật/Tắt WordPress Cron thay bằng Cronjob của VPS nhằm tăng tốc độ cho website.

Version 1.0.2

 • Thêm Menu Bật Tắt Opcache trong Quản lý Cache
 • Thêm Menu Scan Malware trong Quản lý VPS

Version 1.0.1

 • Thêm Menu cập nhật lại cấu hình các thông số của SCRIPT trong trường hợp bạn nâng cấp cấu hình VPS
 • Fix 1 số lỗi nhỏ được report từ người dùng

Version 1.0

 • Phiên bản đầu tiên